• آخرین بروزرسانی :

  در حال حاضر سایت در دسترس می باشد، در غیر این صورت اطلاع رسانی خواهد شد...

  اداره فنی و امور مهندسان مشاور

   

   رییس اداره : عبدالهادی کاویان
  مدرك تحصيلي: كارشناسي عمران
  سابقه خدمت: بيش از 29سال
  آدرس: گرگان- خيابان شهيد بهشتي- ساختمان شماره يك اداره كل راه و شهرسازي استان گلستان
  تلفن: 01732223131.5

   

  شرح وظايف مديريت توسعه منابع

  • ارزشيابي كارهاي مطالعاتي و نظارتي انجام شده توسط مهندسان مشاور .
  • جمع آوري آخرين اطلاعات در باره دستمزدها و قيمت هاي مصالح و ساير مباني لازم در سطح كشور .
  • بررسي و تأييد درخواست هاي حق الزحمه مراحل مطالعاتي مهندسان مشاور و ارائه به مافوق .
  • تهيه دفاتر فهرست بهاء و قيمت هاي مورد لزوم پروژه هاي اجرائي و تنظيم آنها به منظور تهيه و برآورد آن.
  • بررسي تغيير مشخصات فني حين اجراي پروژه ها و تهيه و برآورد حجم عملياتي آنها .
  • ارزشيابي كارهاي مطالعاتي و نظارتي انجام شده توسط مهندسان مشاور .

   

  استان گلستان انتصاب بازآفريني شهري بازديد بافت تاريخي حمل و نقل دهه فجر ديدار راه و شهرسازي راهداري شهرسازي و معماري مديركل مسكن مهر مسكن و ساختمان مهندس تيموري مهندس مبارك قدم مهندس مصدقي نشست هفته دولت پروژه هاي عمراني
  نمایش تمامی تگ ها