• آخرین بروزرسانی :

  در حال حاضر سایت در دسترس می باشد، در غیر این صورت اطلاع رسانی خواهد شد...

  اداره مطالعات اقتصاد مسکن و مهندسی بازآفرینی شهری

  سرپرست اداره:بیژن صمیمی
  مدرك تحصيلي: كارشناسي عمران
  سابقه خدمت: حدود  14سال
  آدرس: گرگان- خيابان شهيد بهشتي-ساختمان شماره 1اداره كل راه و شهرسازي استان گلستان
  تلفن: 01732225140

   

  شرح وظايف اداره مطالعات اقتصاد مسکن و مهندسی بازآفرینی شهری

  • جمع آوري و پردازش آمار و اطلاعات و ساير داده هاي مورد نياز مرتبط با شاخص‌هاي زمين‌ ومسكن وتهيه گزارشها وتحليل‌هاي آماري.
  • گردآوري آمار و اطلاعات عملكرد درخصوص فعاليت هاي مربوط به زمين و مسكن شهري و تهيه گزارش و جداول آماري .
  • نظارت بر مديريت توليد و عرضه مسكن و زمين .
  • بررسي وارائه پيشنهادهاي لازم در زمينه برنامه هاي ميان مدت وكوتاه مدت در راستاي الگوسازي ساختمانهاي مسكوني براساس نيازمنديهاي اقليم ومنطقه به دفتر مربوطه در ستاد وزارتخانه .
  • بررسي وتحليل شاخص ها جهت توزيع و مديريت اعتبارات و منابع مربوط به برنامه هاي تأمين و توسعه زمين و مسكن و ارائه گزارش عملكرد به دفتر مربوطه در ستاد وزارتخانه.
  • بررسي عرضه و تقاضاي مصالح مصرفي ساختمان و نيروي انساني شاغل در اين بخش در استان و نيازسنجي و برنامه ريزي هاي لازم در اين خصوص.
  • برنامه ريزي هاي مربوط به اجراي سياست هاي توسعه زمين ، مسكن و ساختمان در چارچوب برنامه هاي ابلاغي با لحاظ منابع تأمين شده و ساير منابع محلي موجود .
  • مطالعه و نياز سنجي مسكن براي مناطق شهري و روستائي استان با اولويت گروههاي كم درآمد و ارائه گزارش به دفتر مربوطه در ستاد وزارتخانه در راستاي تدوين برنامه هاي تأمين و توسعه مسكن .
  • برنامه ريزي وايجاد بسترهاي لازم در جهت تأمين منابع مالي مورد نياز بخش مسكن و توسعه شهري از محل اعتبارات استاني، سيستم بانكي و جذب منابع از بازار سرمايه .
  • برنامه ریزی و ایجاد روشهای حمایتی و تشویقی برای ‌استفاده‌كنندگان ‌از فن‌آوري‌هاي ‌نوين ‌ساخت ‌در توليد انبوه‌مسكن ‌و ساختمان.
  • انجام مطالعات کاربردی و توسعه‌ای در حوزه بازآفرینی پایدار شهری و مرتبط با وظایف محوله در قالب طرح‌های پژوهشی،  مستندسازی و ارزیابی اقدامات و تغییرات و تحولات مربوط به اين حوزه.
  • مطالعه و تحقيق در زمينه سبك‌هاي مختلف معماري سنتي و ملي و همچنين فن‌آوريهاي نوين در معماري و طراحي شهري و بررسي امكان استفاده از آنها در معماري و شهرسازي اسلامي ـ ايراني (بومي ) .
  • مطالعه و تهيه‌ طرحهاي بازآفريني شهري با انجام بازديدهاي محلي به منظور بالا بردن كيفيت تهيه طرحها و همكاري در ارزيابي مستمر طرحها.
  • مطالعه و بررسي به منظور تعيين و پيشنهاد زمينه ها و عناوين طرحهاي مطالعاتي مرتبط در جلسات نظارتي.
  • ارتباط‌و تبادل اطلاعات بادانشگاهها و مجامع علمي و پژوهشي ،تخصصي ،صنفي به منظور هماهنگي واستفاده بهينه از دانش وتجربيات موجود در زمينه بازيابي هويت اسلامي - ايراني.
  • نظارت بر امر آسيب شناسي و ارائه راهكارها در تحقق معماري اسلامي‌ - ايراني و طراحي شهري .
  • ارائه‌ ایده‌ها و راهبردها در جهت تحقق برنامه بازآفرینی پایدار و در حوزه‌ مطالعات کاربردی و امور ترویجی.
  استان گلستان انتصاب بازآفريني شهري بازديد بافت تاريخي حمل و نقل دهه فجر ديدار راه و شهرسازي راهداري شهرسازي و معماري مديركل مسكن مهر مسكن و ساختمان مهندس تيموري مهندس مبارك قدم مهندس مصدقي نشست هفته دولت پروژه هاي عمراني
  نمایش تمامی تگ ها