• آخرین بروزرسانی :

  در حال حاضر سایت در دسترس می باشد، در غیر این صورت اطلاع رسانی خواهد شد...

  اداره تشکل های حرفه ای و بازآفرینی شهری

  سرپرست اداره :رجب مختومی
  مدرك تحصيلي: کارشناسی عمران و کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
  سابقه خدمت: حدود 22سال
  آدرس: گرگان- خيابان شهيد بهشتي- ساختمان شماره 1اداره كل راه و شهرسازي استان گلستان
  تلفن: 01732225140

   

  شرح وظايف اداره تشکل های حرفه ای و بازآفرینی شهری 

  • شناسایی و معرفی بسترهای مناسب جهت طراحی و اجرای پروژه های الگو در بافتهای هدف و تعریف و
   راه اندازی کمیته راهبری و هدایت.
  • تشکیل كميسيون سیاست گذاریبه عنوان بازوی تخصصی درجهت هم اندیشی و راهبری سیاست ها و برنامه‌های بازآفرینی محدوده‌ها و محلات هدف بهسازی و نوسازی و ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی.
  • تشكيل و اداره كميسيونهاي باز آفريني شهري به منظور تعيين اصول و ارزشهاي معماري و شهرسازي ‌اسلامي‌ـ ايراني و همچنين تشكيل كميته‌هاي تخصصي و مشورتي در زمينه‌هاي مرتبط .
  • مذاکره با نهادهای پشتیبان به منظور ضمانت رعایت ضوابط و اصول تدوین شده در کارگروه (سازمان نظام مهندسی و ...) با هماهنگی دفتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی (در حال انجام).
  • مدیریت و هدایت امور استانی در زمینه تحقق برنامه‌های کلان و سالانه بازآفرینی پایدار شهری در حوزه‌ مطالعات کاربردی و امور ترویجی.
  • تهیه و انتقال خط مشی‌های ترویجی به واحدهای زيرمجموعه در جهت تحقق برنامه جامع بازآفرینی پایدار در استان.
  • ترویج و بسط اندیشه‌ بازآفرینی پایدار شهری در تشكلها در حوزه استاني.
  • برنامه ريزي جهت شناسايي و مستند سازي بافت هاي واجد ارزش تاريخي و استخراج آموزه هاي كاربردي جهت تداوم هويت تاريخي شهر در بافت هاي شهري معاصر با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه.
  • برنامه ريزي جهت صيانت و حفاظت از بافت هاي تاريخي در تهيه طرح هاي توسعه و عمران شهري،
   پروژه هاي طراحي فضاي شهري و معماري با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه.
  • نظارت بر تهيه پروژه هاي طراحي فضاي شهري و معماري در بافت هاي تاريخي متناسب با هويت تاريخي بافت و رعايت حقوق ساكنين با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه.
  • برنامه ريزي جهت حذف عوامل مخل در تعامل پوياي بافت هاي تاريخي و معاصر با تأكيد بر حفظ هويت تاريخي شهر با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه.
  • نظارت بر تهيه طرح هاي بهسازي ، نوسازي و بازسازي و مرمت بافت هاي شهري و طرح هاي آماده سازي كه واجد ارزش خاص تاريخي يا طراحي شهري باشند با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه.
  استان گلستان انتصاب بازآفريني شهري بازديد بافت تاريخي حمل و نقل دهه فجر ديدار راه و شهرسازي راهداري شهرسازي و معماري مديركل مسكن مهر مسكن و ساختمان مهندس تيموري مهندس مبارك قدم مهندس مصدقي نشست هفته دولت پروژه هاي عمراني
  نمایش تمامی تگ ها