• آخرین بروزرسانی :

  در حال حاضر سایت در دسترس می باشد، در غیر این صورت اطلاع رسانی خواهد شد...

  اداره نظارت بر ساخت راه های فرعی و روستایی

   رئیس اداره: ابراهیم جاوید زاده
  مدرك تحصيلي: كارشناسي عمران
  سابقه خدمت: بيش از 25سال
  آدرس: گرگان- خيابان شهيد بهشتي- ساختمان شماره يك اداره كل راه و شهرسازي استان گلستان
  تلفن: 01732223131.5

   

  شرح وظايف اداره نظارت بر ساخت راه های فرعی و روستایی

  • نظارت بر اجراي پروژه هاي راهسازي و بهسازي راههاي اصلي و روستايي با استفاده از خط مشي ها و
   دستورالعمل هاي فني و ابلاغي .
  • رسيدگي به صورت وضعيت هاي موقت پيمانكاران و صدور دستورات فني به آنها به منظور رعايت مشخصات فني پيش بيني شده در قراردادها با توجه به ضوابط .
  • رسيدگي و شركت در تنظيم صورت كاركردهاي قطعي پيمانكاران طرف قرارداد و اقدام در مورد تسويه حساب با آنها طبق ضوابط .
  • اظهارنظردرمورد آماده بودن عمليات مورد پيمان جهت تكميل كميسيون هاي تحويل موقت و قطعي .
  • تهيه مقدمات تشكيل كميسيون هاي تحويل موقت و قطعي راه هاي اصلي و روستائي و بهسازي راه و شركت در آنها .
  • نظارت بركار مهندسان مشاور و همكاري با آنها .
  • رسيدگي و تأييد صورت حق الزحمه مهندسان مشاور .
  • اظهارنظر در تهيه و تغيير فهرست بهاي واحد عمليات راهسازي و ضرائب منطقه اي استان مربوطه و شركت در كميسيون هاي ذيربط زير نظر مافوق .
  • مطالعه و پيشنهاد واريانت هاي اصلاحي و تهيه فهرست تغيير مقادير كار در قراردادهاي دردست اجرا.
  استان گلستان انتصاب بازآفريني شهري بازديد بافت تاريخي حمل و نقل دهه فجر ديدار راه و شهرسازي راهداري شهرسازي و معماري مديركل مسكن مهر مسكن و ساختمان مهندس تيموري مهندس مبارك قدم مهندس مصدقي نشست هفته دولت پروژه هاي عمراني
  نمایش تمامی تگ ها