• آخرین بروزرسانی :

  در حال حاضر سایت در دسترس می باشد، در غیر این صورت اطلاع رسانی خواهد شد...

  اداره برنامه، بودجه، جذب سرمایه و تجهیز منابع

   

  سرپرست اداره: سید محمد شریفی
  مدرك تحصيلي: كارشناسي ارشد مدیریت دولتی
  سابقه خدمت: بيش از 29سال
  آدرس: گرگان- خيابان شهيد بهشتي- ساختمان شماره يك اداره كل راه و شهرسازي استان گلستان
  تلفن: 01732252623

  شرح وظايف اداره برنامه و بودجه

  • تعيين و پيشنهاد اولويت برنامه هاي اداره كل استان در چارچوب سياستها و خط مشي هاي ابلاغ شده.
  • بررسي امكانات و سياستهاي كلي اقتصادي استان و برنامه هاي توسعه به منظور تنظيم برنامه براي ايجاد و توسعه راههاي ارتباطي ،‌ توسعه زمين ، مسكن و ساختمان در منطقه.
  • تهيه و پيشنهاد برنامه هاي ميان مدت و بلند مدت با همكاري واحدهاي تابعه و حوزه مركزي در چارچوب سياستها و خط مشي هاي وزارتخانه و انجام هماهنگيهاي لازم با ارگانهاي برنامه ريزي استان.
  • تلفیق برنامه هاي محوله به اداره كل استان و تدوين و تنظيم آنها براساس خط مشي‌هاي تعيين شده و با توجه به امكانات موجود استان.
  • كنترل روند پيشرفت برنامه ها و فعاليت ها و تهيه گزارش هاي لازم .
  • شركت در شوراي برنامه ريزي امور زير بنايي استان.
  • جمع آوري و تنظيم و تحليل آمار و اطلاعات مورد نياز واحدها ي تابعه به منظور انجام برنامه ريزي هاي لازم.
  • تهيه و تنظيم موافقت نامه هاي مربوطه .
  • تهيه و تنظيم گزارش پيش بيني اعتبارات مورد نياز در چهارچوب برنامه هاي اجرايي تدوين شده.
  • انجام امور مربوط به تنظیم و مبادله موافقت نامه ها با مراجع ذيربط و اخذ ابلاغ اعتبارات رديف بودجه.
  • تهيه و تنظيم بودجه هاي جاري و عمراني با هماهنگي ساير واحدهاي اداره كل استان و ارائه به مراجع ذيربط.
  • پيگيري موافقت نامه ها و شركت در جلسات رسيدگي به پيشرفت طرحهاي عمراني و جذب اعتبارات و تجهيز منابع مربوط .
  • تهيه لايحه بودجه سال آينده و مقايسه آن با قوانين سنواتي.
  • پيگيري و اجراي شاخصهاي مصوب سرمايه گذاري در حوزه فعاليت راه، مسكن و شهرسازي، شامل شاخصهاي اولويت­بندي طرح­هاي سرمايه­گذاري، روشهاي بهينه تأمين مالي، واگذاري طرح ها و انتخاب متقاضي برتر، تنظيم مستندات و قراردادهاي سرمايه گذاري و نظارتي.
  • بررسي و برنامه ريزي در تأمين مالي و احداث طرح­هاي راه و ترابري و مسكن و شهرسازي.
  • احصاء و شناسايي پروژه­هاي سرمايه­گذاري در امور حمل و نقل و مسكن و شهرسازي.
  • شناسايي منابع مالي مورد نياز و ايجاد زمينه نحوه جذب آن­ها و تهيه بانكهاي اطلاعاتي در سامانه مرتبط.
  • برقراري ارتباط مستمر با بانك­ها و مؤسسات مالي، اعتباري و سرمايه گذاري، به منظور تجهيز و تأمين منابع مالي مورد نياز.
  • انجام مذاكره اوليه براي شناسايي تأمين كنندگان منابع مالي طرح­ها و پيگيري اجراي آن­ها.
  • برگزاري همايش­ها، سمينارها و نشستهاي تخصصي داخلي به منظور معرفي فرصت­هاي سرمايه گذاري وزارت متبوع در سطح استان .
  • استفاده از ظرفيتهاي بازار سرمايه و شركت­هاي فعال درمنطقه براي تأمين مالي پروژه­هاي حوزه راه و شهرسازي.
  • همكاري با ادارات كل استاني شركت­ها و سازمان­هاي تابعه وزارت متبوع در فرآيند مذاكرات سرمايه گذاري و تجهيز منابع طرحها.
  • پيشنهاد طرح­هاي جديد سرمايه گذاري مبتني بر شناسايي قابليت­هاي موجود در مناطق مختلف استان با هدف ايجاد توسعه متوازن.
  • مديريت بهينه دارايي­هاي موجود در ادارات كل راه و شهرسازي با هدف بهره­گيري از ظرفيت هاي حوزه راه، مسكن و شهرسازي براي توسعه ظرفيت­هاي سرمايه گذاري در حوزه وظايف مربوطه.
  • برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم به منظور شناسايي ، جذب و هدايت سرمايه هاي موجود در استان جهت احداث و توسعه طرح­هاي مصوب.
  استان گلستان انتصاب بازآفريني شهري بازديد بافت تاريخي حمل و نقل دهه فجر ديدار راه و شهرسازي راهداري شهرسازي و معماري مديركل مسكن مهر مسكن و ساختمان مهندس تيموري مهندس مبارك قدم مهندس مصدقي نشست هفته دولت پروژه هاي عمراني
  نمایش تمامی تگ ها