• آخرین بروزرسانی :

  سرپرست: محسن دايي

  مدرك تحصيلي : كارشناسي حسابداري وكارشناسي ارشد مديريت دولتي

  سابقه خدمت:27 سال
  آدرس: گرگان- خيابان شهيد بهشتي-ساختمان شماره يك اداره كل راه و شهرسازي استان گلستان
  تلفن: 01732252622

   شرح وظايف اداره ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات

  1- بازرسي از عملكرد مديران و كاركنان و سنجش ميزان رضايت مردمي از واحدهاي ستاد استان و شهرستان هاي مختلف و نحوه برخورد مديران و كاركنان با ارباب رجوع و تهيه گزارش هاي دوره اي
  2- تجزيه و تحليل عملكرد واحدهاي ستاد استان و شهرستان ها و كاركنان براساس بازرسي هاي انجام شده
  3- اجراي دستورالعمل هاي ارزيابي عملكرد و تكميل فرم هاي مربوط به تهيه مستندات لازم
  4- دريافت شكايات حضوري و مكتوب مردم (مراجعين) از واحدهاي ستاد استان و شهرستان ها و كاركنان
  5- بررسي پيرامون صحت و سقم موضوع شكايات و پيگيري تا اخذ نتيجه نهايي به منظور پاسخگويي به شاكي
  6- بررسي و پاسخگويي درخصوص مراجعات به نهادهاي نظارتي و بازرسي
  7- رسيدگي به شكايات پس از حصول اطمينان از صحت مفاد و پاسخگويي به آن عنداللزوم از طريق اداره روابط عمومي و جمع بندي و تجزيه و تحليل علل بروز شكايات و ارائه گزارش به مقامات مسئول
  8- راه اندازي واحدهاي شهرستاني تحت پوشش اداره كل راه و شهرسازي، نظارت بر فعاليت آنها و ايجاد هماهنگي در جهت حسن انجام كليه وظايف تعيين شده
  9- ارزيابي و سنجش مستمر عملكرد، كارايي و اثربخشي برنامه هاي اداره كل و واحدهاي شهرستاني و تهيه گزارش تحليلي از نتايج جهت ارائه به دفتر مديريت عملكرد و پاسخگويي به شكايات وزارت متبوع
  10- تهيه گزارش در فواصل مختلف از عملكرد و ارائه آن به دفتر مديريت عملكرد و پاسخگويي به شكايات وزارتخانه

   

  اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان

  اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان

  google
  yahoo
  alexa
  ebook
  Baidu.com
  Wikipedia
  Blogger.com
  Windows Live
  Amazon.com
  eBay
  Bing
  Ask
  استانداری گلستان
  سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت
  استان گلستان انتصاب بازآفريني شهري بازديد بافت تاريخي حمل و نقل دهه فجر ديدار راه و شهرسازي راهداري شهرسازي و معماري شوراي حمل و نقل مديركل مسكن مهر مسكن و ساختمان مهندس تيموري مهندس مبارك قدم مهندس مصدقي هفته دولت پروژه هاي عمراني
  نمایش تمامی تگ ها