• آخرین بروزرسانی :

     سرپرست: رقيه منوچهر
  مدرك تحصيلي: كارشناسي ارشد معماري 
  سابقه خدمت: بيش از 6 سال
  آدرس: گرگان- خيابان شهيد بهشتي- ساختمان شماره 1 اداره كل راه و شهرسازي استان گلستان
  تلفن: 01732220985

   

   شرح وظايف اداره عمران و بهسازي شهري

  1- كنترل و نظارت بر تهيه و اجراي طرح هاي بهسازي، نوسازي و توانمندسازي بافت هاي شهري و توانمندسازي سكونت هاي غيررسمي در راستاي طرح هاي مصوب بالادست و سياست هاي وزارت متبوع
  2- بررسي و ايجاد هماهنگي با دستگاه هاي ذيربط در رابطه با اجراي طرح هاي بهسازي ونوسازي محلات، ساختمان هاي باارزش و يا فرسوده
  3- پيگيري ارتقاء كيفيت محيط زندگي شهري با بهبود استانداردهاي شهرسازي در محدوده هاي شهري
  4- بررسي و ارائه پيشنهادهاي لازم در زمينه راهبردها، برنامه هاي بلندمدت، ميان مدت، كوتاه مدت و ضوابط، مقررات و دستورالعمل هاي لازم مرتبط با بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري استان به ستاد وزارت متبوع
  5- پيگيري و ترويج امر بهسازي و نوسازي و توانمندسازي بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري در بين شهرداري ها، ساكنين، مالكين و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي ذيربط
  6- پيگيري اصلاح كاربري هاي نامتناسب با زندگي امروزي شهري و انتقال صنايع مزاحم شهري، زندان ها، پادگان ها و نظاير آنها
  7- پيگيري انجام حمايت هاي قانوني از مردم و بخش غيردولتي توسط دستگاه هاي ذيربط

  اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان

  اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان

  google
  yahoo
  alexa
  ebook
  Baidu.com
  Wikipedia
  Blogger.com
  Windows Live
  Amazon.com
  eBay
  Bing
  Ask
  استانداری گلستان
  سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت
  استان گلستان انتصاب بازآفريني شهري بازديد بافت تاريخي حمل و نقل دهه فجر ديدار راه و شهرسازي راهداري شهرسازي و معماري شوراي حمل و نقل مديركل مسكن مهر مسكن و ساختمان مهندس تيموري مهندس مبارك قدم مهندس مصدقي هفته دولت پروژه هاي عمراني
  نمایش تمامی تگ ها