• آخرین بروزرسانی :

  اداره بودجه و برنامه ریزی

   

  مدير: سيد محمد شريفي
  مدرك تحصيلي: كارشناسي ارشد مديريت دولتي
  سابقه خدمت: بيش از 26 سال
  آدرس: گرگان- خيابان شهيد بهشتي- ساختمان شماره يك اداره كل راه و شهرسازي استان گلستان
  تلفن: 01732252623

  شرح وظايف اداره برنامه و بودجه

  1- تهيه و تنظيم گزارش پيش بيني اعتبارات موردنياز در چهارچوب برنامه هاي اجرايي تدوين شده
  2- انجام امور مربوط به تنظيم و مبادله موافقت نامه ها با مراجع ذيربط و اخذ ابلاغ اعتبارات رديف بودجه
  3- تهيه و تنظيم بودجه هاي جاري و عمراني با هماهنگي ساير واحدهاي اداره كل استان و ارائه به مراجع ذيربط
  4- تهيه لايحه بودجه سال آينده و مقايسه آن با قوانين سواتي
  5- تعيين و پيشنهاد اولويت برنامه هاي اداره كل استان در چهارچوب سياست ها و خط مشي هاي ابلاغ شده
  6- بررسي امكانات و سياست هاي كلي اقتصادي استان و برنامه هاي توسعه به منظور تنظيم برنامه براي ايجاد توسعه راه هاي ارتباطي، توسعه زمين ، مسكن و ساختمان در منطقه
  7- تهيه و پيشنهاد برنامه هاي ميان مدت و بلندمدت با همكاري واحدهاي تابعه و حوزه مركزي در چارچوب سياست ها و خط مشي هاي وزارتخانه و انجام هماهنگي هاي لازم با ارگان هاي برنامه ريزي استان
  8- تلفيق برنامه هاي محوله به اداره كل استان و تدوين و تنظيم آنها براساس خط مشي هاي تعيين شده و با توجه به امكانات موجود استان
  9- كنترل روند پيشرفت برنامه ها و فعاليت ها و تهيه گزارش لازم
  10-شركت در شوراي برنامه ريزي امور زيربنايي استان
  11-جمع آوري و تنظيم و تحليل آمار و اطلاعات موردنياز واحدهاي تابعه به منظور انجام برنامه ريزي هاي لازم

  اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان

  اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان

  google
  yahoo
  alexa
  ebook
  Baidu.com
  Wikipedia
  Blogger.com
  Windows Live
  Amazon.com
  eBay
  Bing
  Ask
  استانداری گلستان
  سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت
  استان گلستان انتصاب بازآفريني شهري بازديد بافت تاريخي حمل و نقل دهه فجر ديدار راه و شهرسازي راهداري شهرسازي و معماري شوراي حمل و نقل مديركل مسكن مهر مسكن و ساختمان مهندس تيموري مهندس مبارك قدم مهندس مصدقي هفته دولت پروژه هاي عمراني
  نمایش تمامی تگ ها