• آخرین بروزرسانی :

  در حال حاضر سایت در دسترس می باشد، در غیر این صورت اطلاع رسانی خواهد شد...

  شرح حال کمیسیون ماده 5

  کمیسیون ماده پنج

  وظیفه  کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرههای تفضیلی شهری و تغییرات آنها می باشد.

  اعضای کمیسیون ماده 5 شامل :1 استاندار)رئیس( 2- مدیر کل راه و شهرسازی (دبیر کمیسیون) 3 رییس  سازمان جهاد کشاورزی 4 مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری 5 شهردار 6 رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان 7 مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری 8 مدیر کل محیط زیست و........

  فرایند کمیسیون ماده 5:

  1. ارسال درخواست از سوی شهرداری به دبیر خانه کمیسیون
  2. بررسی درخواست در دبیر خانه کمیسیون های تخصصی شهرسازی
  3. طرح در جلسه کمیته فنی
  4. طرح در کمیسیون ماده 5
  5. ارسال مصوبات به شهرداری جهت اطلاع
  6. ارسال مصوبات به دبیر خانه شورایعالی شهرسازی و معماری کشور(وفق مفاد آئین نامه نحوه بررسی طرههای توسعه و عمران شهری)
  7. ارسال مصوبات به استانداری جهت ابلاغ به شهرداری جهت اجرا از سوی استاندار

   اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان

  استان گلستان انتصاب بازآفريني شهري بازديد بافت تاريخي حمل و نقل دهه فجر ديدار راه و شهرسازي راهداري شهرسازي و معماري مديركل مسكن مهر مسكن و ساختمان مهندس تيموري مهندس مبارك قدم مهندس مصدقي نشست هفته دولت پروژه هاي عمراني
  نمایش تمامی تگ ها