• آخرین بروزرسانی :

  در حال حاضر سایت در دسترس می باشد، در غیر این صورت اطلاع رسانی خواهد شد...

  منشور اخلاقی پرسنل

   منشور اخلاقي اداره كل راه و شهرسازي استان گلستان


  1- انجام وظایف و مسئولیتهای شغلی و سازمانی
  1-1- به رعایت نظم و انضباط در انجام فعالیتها و حضور به موقع در سازمان توجه نماییم .
  1-2- در انجام وظایف و مسئولیتها پشتکار و جدیت داشته و آنها را با دقت ،صحت و به موقع انجام دهیم .
  1-3- سعی نماییم تا دانش خود را در زمینه فعالیتهای سازمانی به روز نگه داشته و آنها را با توانمندی و ابتکار خود در انجام فعالیتهای اداری و سازمانی به کار گیریم .
  1-4- به ایده ها و افکار جدید ارزش قائل شده و برای اجرایی کردن آنها به شکل منطقی در دستگاه اجرایی متبوع و نظام اداری تلاش کنیم .
  1-5- برای افزایش بهره وری نظام اداری از طریق افزایش بهره وری حیطه فعالیت خود تلاش کنیم .
  1-6- از امکانات ،تجهیزات و سرمایه های نظام اداری حفاظت نموده و در استفاده موثر و مطلوب از آنها بکوشیم .
  1-7- در انجام فعالیتها و تعاملات،روابط خوشاوندی،قومی،جنسی،نژادی،مذهبی و غیره تاثیری در تصمیمات و اقداماتمان نداشته باشد .
  1-8- روحیه انتقادپذیری داشته و انتقادات سازنده دیگران را به عنوان فرصتی برای اصلاح و بهبود خود و فعالیتهایمان بدانیم .
  1-9- همیشه و در همه حال رضایت خدای متعال را مدنظر قرار داده و بر آنچه که خداوند امر یا از آن نهی می کند،توجه کامل داشته و او را ناظر بر اعمال و کردار خویش بدانیم .
  2- رفتار و برخورد با ارباب رجوع و همکاران
  2-1- مردم و شهروندان به عنوان ذی حق برای نظام اداری هستند.تلاش نماییم با ایجاد ارتباط مناسب و ارایه خدمت بهتر ، تصویری مثبت از دستگاه اجرایی و نظام اداری در ذهن آنان ایجاد کنیم .
  2-2- به مراجعه کنندگان به صورت عادلانه و در چارچوب قوانین ، مقررات و ضوابط خدمت ارائه دهیم .
  2-3- در محدوده وظایف شغلی ، اطلاعات و راهنماییهای لازم و مناسب به ارباب رجوع ارایه و در زمینه خدمات ، شفاف سازی صورت دهیم .
  2-4- خواسته های قانونی ارباب رجوع را در چارچوب وظایف خود با صحت ، دقت و سرعت و بدون تشریفات زائد اداری و تحمیل هزینه اضافی به وی ارائه دهیم .
  2-5- به ارباب رجوع احترام گذاشته و در استقبال و صحبت با آنان گشاده رو باشیم .
  2-6- به نظرات ، پیشنهادها و بازخوردهای شهروندان و مراجعه کنندگان به عنوان منبعی گرانبها برای بهبود عملکرد نگاه کرده و با دید منطقی به آنها توجه کنیم .
  2-7- به نظم و آراستگی شخصی و محل کار خود توجه کنیم .
  2-8- سعی کنیم تا فرهنگ تکریم ارباب رجوع ،پاسخگویی و گره گشایی از مشکلات مردم و مراجعان به یک ارزش حاکم در نظام اداری تبدیل شود.
  2-9- روحیه کار جمعی را در خود تقویت کرده و در انجام فعالیتهای گروهی مشارکت جو و مشارکت پذیر باشیم .
  2-10- روحیه قدردانی از دیگران را در خود تقویت کرده و سعی نماییم که این امر را در بین همکاران اشاعه دهیم .
  2-11- دانش ، تجربه و توانمندیهای خود را با سعه صدر در اختیار همکاران قرا داده و در ارتقاء توانمندیهای آنان کوشا باشیم .
  2-12- تا حد ممکن در حل مشکلات شغلی همکاران تلاش نماییم و از تجسس در زندگی خصوصی آنان پرهیز نماییم .

  استان گلستان انتصاب بازآفريني شهري بازديد بافت تاريخي حمل و نقل دهه فجر ديدار راه و شهرسازي راهداري شهرسازي و معماري مديركل مسكن مهر مسكن و ساختمان مهندس تيموري مهندس مبارك قدم مهندس مصدقي نشست هفته دولت پروژه هاي عمراني
  نمایش تمامی تگ ها