• آخرین بروزرسانی :

  در حال حاضر سایت در دسترس می باشد، در غیر این صورت اطلاع رسانی خواهد شد...

  مديركل راه و شهرسازي استان گلستان

     نام و نام خانوادگي: حسين محبوبي
  مدرك تحصيلي: كارشناسي عمران ، كارشناسي ارشد مديريت دولتي
  سوابق اجرايي :
  بیش از 25 سال سابقه خدمت در كسوت : رئيس اداره شهرستان ، معاونت راهداري اداره كل راه و ترابري سابق ، رئيس اداره مديريت بحران اداره كل راه و شهرسازي استان ، مدير حراست و مشاور مدير كل در اداره كل راه و شهرسازي استان گلستان.

  در حوزه مديركل علاوه بر وظايف مديريت، سازماندهي، هماهنگي و كنترل، انجام وظايفي به شرح زير صورت مي پذيرد:

  • هماهنگي با ستاد وزارتخانه براي اجراي دقيق سياستها و برنامه هاي ابلاغي.
  • راهبري و نظارت بر اجراي برنامه هاي واحدهاي ستادي و شهرستاني.
  • راهبري امور مربوط به حراست و همچنين مديريت بحران و پدافند غيرعامل براساس ضوابط و مقررات و از طريق هماهنگي با مركزحراست وزارتخانه
  • همكاري با ستاد وزارتخانه درانجام امور مربوط به گزینش نیروی انسانی اداره كل براساس ضوابط و مقررات.
  • نظارت بر عملكرد واحدهاي ستادي و شهرستاني و ارزيابي دوره اي آنها به منظور اطلاع از چگونگي پيشرفت برنامه ها و كيفيت اجراي آنها هماهنگ با اقدامات ستاد وزارت متبوع و واحد مديريت عملكرد و حقوق شهروندان .
  • رسيدگي به درخواستها و امور شهروندان و مشتريان و پاسخگويي بموقع به آنها.
  • اطلاع رساني صحيح و به موقع برنامه ها و عملكرد اداره كل به شهروندان و مسئولين ذيربط.
  • برقراري ارتباطات مناسب ميان دستگاههاي اجرايي استان و همچنين ساير مراجع ذيربط براي اجراي هماهنگ و صحيح برنامه هاي تنظيمي.
  • حفظ ارتباط با ستاد وزارت متبوع براي اطلاع رساني هماهنگ و مطلوب.
  • نظارت بر اجراي برنامه ها در چارچوب سياستها وخط مشي‌هاي ابلاغ شده .
  • راهبري و نظارت بر روند اجراي طرحها و پروژه ها و چگونگي پيشرفت آنها.
  • راهبري امور مرتبط با طرح‌هاي بهسازي، نوسازي و توانمند سازي بافتهاي شهري .
  • ارزيابي عملكرد واحدهاي ستادي و شهرستاني و تهيه گزارشهاي دوره اي.
  • بررسي شكايات و پيگيري تا اخذ نتيجه نهايي وجمع بندي و تجزيه و تحليل علل بروز شكايات و ارائه گزارش به مقامات مسئول .
  • بررسي و پاسخگوئي در خصوص مراجعات به نهادهاي نظارتي و بازرسي .
  • تهيه و تنظيم برنامه هاي بازرسي مستمر و دوره اي و يا موردي از واحدهاي شهرستاني براي سنجش ميزان مطابقت عملكرد با اهداف ، برنامه ها ، دستور العمل ها و ضوابط و شاخصهاي اختصاصي وزارت متبوع.
  • اتخاذ راهبردهاي لازم در راستاي اهداف و مأموريت هاي تعيين شده .
  • دبيري كميسيون هاي ماده 5 وكار گروه هاي تخصصي مسكن وشهرسازي.
  • شركت‌در‌كميسيونها،كميته‌ها،شوراها وجلسات مربوط حسب قوانين ، آئين نامه هاي موضوعه ووظائف محوله .
  • راهبري امور واحدهاي شهرستاني زير مجموعه اداره كل.
  استان گلستان انتصاب بازآفريني شهري بازديد بافت تاريخي حمل و نقل دهه فجر ديدار راه و شهرسازي راهداري شهرسازي و معماري مديركل مسكن مهر مسكن و ساختمان مهندس تيموري مهندس مبارك قدم مهندس مصدقي نشست هفته دولت پروژه هاي عمراني
  نمایش تمامی تگ ها