• آخرین بروزرسانی :

  در حال حاضر سایت در دسترس می باشد، در غیر این صورت اطلاع رسانی خواهد شد...

  ارتباط با بازرسین سلامت اداری

  شماره تلفن تماس با بازرسین سلامت اداری دستگاه (بازرسین مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری) جهت رسیدگی به موضوعات رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و سایر موارد مرتبط به شرح زیر می باشد:
  تلفن مستقیم: 32252622-017
  تلفن سازمان: (داخلی 315-216) 32223131-017
  موارد مرتبط با مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری
  الف) شرح مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری
  ب) دستورالعمل اجرایی مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری

  استان گلستان انتصاب بازآفريني شهري بازديد بافت تاريخي حمل و نقل دهه فجر ديدار راه و شهرسازي راهداري شهرسازي و معماري شوراي حمل و نقل مديركل مسكن مهر مسكن و ساختمان مهندس تيموري مهندس مبارك قدم مهندس مصدقي هفته دولت پروژه هاي عمراني
  نمایش تمامی تگ ها