• آخرین بروزرسانی :

  شناسه خدمات

   

   عنوان خدمت کلی زیر خدمت شناسه خدمت/زیر خدمت فرآیند انجام کار فرم ها و مدارک مورد نیاز
  نظارت و ارزیابی کیفیت ساخت و سازهای کشور ---- 15061676000 دانلود دانلود
  ارتقا سطح دانش فنی و حرفه ای مهندسان، کاردان ها و معماران تجربی(18051678000)
  برگزاری آزمون ورود به حرفه
  18051678100 دانلود دانلود
  مدیریت وراهبری آموزش های تخصصی 18051628101 دانلود دانلود
  نظارت بر عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان -----  150616779000 دانلود دانلود
  تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک مرتبط با مهندسی ساختمان ------ 15061681000 دانلود دانلود
  صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی و کاردانی(13041682000) صدور پروانه اشتغال به کار دفاتر مهندسی طراحی 130416882100  دانلود دانلود
  صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان(شخص حقیقی)مهندسی، کاردانی و تجربی 13041682101  دانلود دانلود
  صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان(شخص حقیقی)مهندسی، کاردانی و تجربی 13041682102  دانلود دانلود
  صدور پروانه اشتغال به کار کاردانی شخص حقیقی(صدور،تمدید،ارتقاء و انتقال) 13041682103  دانلود دانلود
  صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی ساختمان شخصی حقیقی(صدور،تمدید،ارتقاءوانتقال) 13041682104  دانلود دانلود
  صدور پروانه اشتغال به کار خدمات آزمایشگاهی(شخص حقوقی) 13041682105  دانلود دانلود
  صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساخنمان(شخص حقوقی)مهندسی،کاردانی،تجربی 13041682106  دانلود دانلود
  صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان(شخص حقوقی)مهندسی،کاردانی،تجربی 13041682107  دانلود دانلود
  صدور پروانه اشتغال به کار اشخاص حقوقی"تبصره 4 ماده 11" 13041682108  دانلود دانلود
  صدور پروانه اشتغال به کار شخص حقوقی"طراح و ناظر" 13041682109  دانلود دانلود
  صدور پروانه اشتغال به کار شرکتهای کنترل بازرسی(شخص حقوقی) 13041682110  دانلود دانلود
  تهیه و تصویب طرح های فرادست توسعه و عمران(15021689000) تهیه طرح های کالبدی منطقه ای 15021689100  دانلود دانلود
  تهیه طرح های توسعه عمران جامع ناحیه 15021689101 دانلود دانلود
  تهیه و تصویب طرح های عمران توسعه شهری(15021690000) تهیه طرح های توسعه عمران جامع شهری 15021690100  دانلود دانلود
  تهیه طرح های تفضیلی شهری 15021690101  دانلود دانلود
  تهیه طرح های طراحی شهری 15021690102    
  تهیه طرح های مجموعه شهری 15021690103 دانلود دانلود
  تامین عکس و نقشه پایه ----- 15021691000  دانلود دانلود
  تهیه و بروزرسانی پایگاه اطلاعات مکانی طرح های توسعه و عمران ----- 15021692000  دانلود دانلود
  تامین پروژه های مشارکتی در انبوه سازی مسکن ----- --------  دانلود دانلود
  آماده سازی زمین(هموار سازی زمان برای ساخت محوطه یا طرح مورد نظر) ------ -------- دانلود دانلود
  پیگیری و اجرای طرح مسکن مهر ------- --------  دانلود دانلود
  عمران و بهسازی شهری مطالعه و احداث در سکونتگاههای غیر رسمی -------- دانلود دانلود
  حمایت از مطالعات طرح های بستر سازی --------  دانلود دانلود
  تهیه طرح بازآفرینی شهری پایدار ------  دانلود دانلود
  ارائه تسهیلات بافت فرسوده ------  دانلود دانلود
  ساخت و توسعه راهها احداث بزرگراهها،راههای اصلی وفرعی و راههای روستائی ------ دانلود دانلود
  احداث تبادل ها-تقاطع های غیر همسطح ------  دانلود دانلود
  مطالعه و احداث پروژه یک ساختمان دولتی ------ ------ دانلود دانلود
  يرح شکایت(بررسی و پیگیری شکایات واصله و مکاتبات نهاد های نظارتی) ------ ------ دانلود دانلود
  پیمان و رسیدگی رسیدگی به صورت وضعیت ها ------ دانلود دانلود
  کمیسیون طبقه بندی درصد سنگ ------ دانلود دانلود
  تحویل پروژه ها ------ دانلود دانلود
  برگزاری مناقصه و مزایده ------ دانلود دانلود
  مذیریت اراضی شناسائی اراضی ------ دانلود دانلود
  باز شماری منابع ------ دانلود دانلود
  تعیین نوعیت اراضی ------ دانلود دانلود
  تفکیک یک قطعه زمین دولتی ------ دانلود دانلود
  اخذ سند به نام دولت ------ دانلود دانلود
  تحویل اراضی ملی از اداره منابع طبیعی ------ دانلود دانلود
  حفاظت از اراضی ------ دانلود دانلود
  اقدام قضائی ------ دانلود دانلود
  اجرای احکام ------ دانلود دانلود
  واگذاری زمین واگذاری زمین از طریق ماده 22 الحاقی قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ------ دانلود دانلود
  واگذاری زمین از طریق ماده 100 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ------ دانلود دانلود
  واگذاری زمین به صورت اضافه مساحت(با تصویب در هیات نمایندگی) ------ دانلود دانلود
  واگداری زمین و مسکن از طریق مزایده قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آئین نامه اجرایی آن ------ دانلود دانلود
  واگذاری 10 درصد سهم هرداری موضوع قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک مورد نیاز شهرداری (تبصره 6 قانون مذکور) ------ دانلود دانلود
  واگذاری به ادارات دولتی ------ دانلود دانلود
  واگداری اراضی تصرف موضوع بخشنامه 19915-94-609 مورخ94/6/2 شهرهای دارای جمعیت بالاتر 25000 نفر و بالاتر ------ دانلود دانلود
  واگذاری اراضی تصرفی بند 8 صورتجلسه مورخ94/10/9 هیات مدیره شهرهای دارای جمعیت زیر 25000 نفر ------ دانلود دانلود
  واگداری کاربری مذهبی ------ دانلود دانلود
  اجاره زمین در قالب مصوبات شماره 4089/ه مورخ 90/01/23 هیات مدیره سازمان ملی و مصوبه 4089/ه مورخ 90/01/23 هیات مدیره سازمان ملی ------ دانلود دانلود
  نصاب مالکانه(انعقاد قرارداد زمین های دایر، بایر و موات) ------ دانلود دانلود
  برگزاری فراخوان و مزایده ------ دانلود دانلود
  استعلامات پاسخ به استعلامات ادارات ثبت،شهرداریها و دفترخانه ها ------ دانلود دانلود
  تعیین و برآورد قیمت کارشناسی روز(استعلام از کارشناس دادگستری) ------ دانلود دانلود
  پاسخ به استعلامات بانکی جهت پرداخت یارانه به اقشار ویژه(جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا) ------ دانلود دانلود
  ثبت انصراف از تسهیلات مسکن مهر یا معاملات ثانویه در مسکن مهر ------ ------ دانلود دانلود
  بررسی سوابق مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی ------ ------ دانلود دانلود

   

  اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان

  اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان

  google
  yahoo
  alexa
  ebook
  Baidu.com
  Wikipedia
  Blogger.com
  Windows Live
  Amazon.com
  eBay
  Bing
  Ask
  استانداری گلستان
  سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت
  استان گلستان بازآفريني شهري بازديد بافت تاريخي حمل و نقل دهه فجر ديدار راه و شهرسازي راهداري شهرسازي و معماري علي آباد كتول مديركل مسكن مهر مسكن و ساختمان مهندس تيموري مهندس مبارك قدم مهندس مصدقي نشست هفته دولت پروژه هاي عمراني
  نمایش تمامی تگ ها