• آخرین بروزرسانی :

  شناسه مدیریت املاک حقوقی

   

  ردیف شناسه خدمات اداره کل اجرای فرآیند حضوری-الکترونیکی-غیر حضوری قابل انجام در پیشخوان
  1 ثبت قرارداد های عرصه مسکن مهر در سیستم جامع بانک قابل انجام غیرحضوری بله
  2 رفع تصرفات و ساخت  و ساز های غیرمجاز در اراضی قابل انجام غیرحضوری بله
  3 زیرفرآیند ارائه مصوبه در خصوص واگذاری در کمیته تخصیص قابل انجام غیرحضوری بله
  4 زیرفرآیند تعیین و برآورد قیمت کارشناسی روز قابل انجام غیرحضوری بله
  5 فرآیند اجاره زمین از طریق شیوه نامه ماده 11 قابل انجام غیرحضوری بله
  6 فرآیند اخذ سند به نام دولت قابل انجام غیرحضوری بله
  7 فرآیند انتقال قطعی سند مالکیت قابل انجام غیرحضوری بله
  8 فرآیند بررسی سوابق مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی قابل انجام غیرحضوری بله
  9 فرآیند برگزاری فراخوان و مزایده قابل انجام غیرحضوری بله
  10 فرآیند پاسخ به استعلامات بانکی یارانه اقشار ویژه قابل انجام غیرحضوری بله
  11 فرآیند پاسخ به استعلامات ثبت، شهرداری و دفترخانه ها قابل انجام غیرحضوری بله
  12 فرآیند تحویل اراضی ملی از اداره منابع طبیعی قابل انجام غیرحضوری بله
  13 فرآیند تعیین زمین جهت تخصیص قابل انجام غیرحضوری بله
  14 فرآیند تعیین نوعیت اراضی قابل انجام غیرحضوری بله
  15 فرآیند تفکیک یک قطعه زمین دولتی قابل انجام غیرحضوری بله
  16 فرآیند تهیه دفاع در ارتباط با پرونده های قضایی قابل انجام غیرحضوری بله
  17 فرآیند ثبت انصراف از تسهیلات مسکن مهر قابل انجام غیرحضوری بله
  18 فرآیند فروش خانه های سازمانی موسسات دولتی قابل انجام غیرحضوری بله
  19 فرآیند واگذاری زمین از طریق ماده 22 الحاقی به قانون تنظیم قابل انجام غیرحضوری بله
  20 فرآیند واگذاری زمین از طریق ماده 100 قانون تنظیم قابل انجام غیرحضوری بله
  21 فرآیند واگذاری زمین در اجرای احکام قطعی قابل انجام غیرحضوری بله
  22 فرآیند واگذاری زمین و مسکن از طریق قانون ساماندهی قابل انجام غیرحضوری بله

  اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان

  اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان

  google
  yahoo
  alexa
  ebook
  Baidu.com
  Wikipedia
  Blogger.com
  Windows Live
  Amazon.com
  eBay
  Bing
  Ask
  استانداری گلستان
  سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت
  استان گلستان انتصاب بازآفريني شهري بازديد بافت تاريخي حمل و نقل دهه فجر ديدار راه و شهرسازي راهداري شهرسازي و معماري مديركل مسكن مهر مسكن و ساختمان مهندس تيموري مهندس مبارك قدم مهندس مصدقي نشست هفته دولت پروژه هاي عمراني
  نمایش تمامی تگ ها